Members of Mumbai Chapter

  • SIE/2017/101 Mumbai President, EMC and Eckonnect, Mumbai
  • SIE/2018/125 Mumbai Visiting Prof. SPPU, Pune
  • SIE/2018/133 Mumbai IAQ Consultant, Mumbai
  • SIE/ 2019/158 Mumbai D.J.S. College of Engineering, Mumbai